Badania osób ubiegających się o broń

Zakres usług

Oferujemy komplet badań i konsultacji (psychiatry, psychologa, okulisty) zakończone wydaniem orzeczenia przez uprawnionego lekarza.