Pulmonologia

Pulmonologia zajmuję się profilaktyką, diagnozą i leczeniem chorób układu oddechowego.

Najczęstsze choroby rozpoznawane

- zapalenie płuc
- zapalenie oskrzeli
- astma oskrzelowa
- mukowiscydoza
- sarkoidoza

Zakres usług

W ramach poradni pulmonologicznej wykonujemy:
- porady i konsultacje
- nowoczesne leczenie schorzeń układu oddechowego preparatami wziewnymi
- pomiar PIF
- spirometrię
- testy skórne
- badania laboratoryjne oraz diagnostykę obrazową