Ortopedia

Dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządów ruchu: szkieletu, układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń. Pochodzenie może mieć charakter wrodzony, nabyta jak również urazowy (traumatologia).

Najczęstsze choroby rozpoznawane

- zmiany zwyrodnieniowe stawów
- urazy i choroby stawu kolanowego - uszkodzenia łąkotek, wiązadeł
- wady kręgosłupa
- zespoły uciskowe nerwów obwodowych
- płaskostopie
- haluksy
- deformacje młoteczkowe palców

Zakres usług

W ramach poradni ortopedycznej wykonujemy:
- porady i konsultacje
- drobne zabiegi
- skierowania na zabiegi inwazyjne
- diagnostyka i leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu - kości, stawów i mięśni Leczenie wad postawy (wrodzonych i nabytych)
- prowadzenie terapii złamań, zwichnięć i stłuczeń
- założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego
- iniekcje dostawowe (blokady)
Postawienie diagnozy wspieramy diagnostyką obrazową (zarówno USG, jaki i RTG)

Zabiegi ambulatoryjne

Usługi zabiegów ambulatoryjnych ortopedycznych mogą być wykonane przez lekarza specjalistę lub pielęgniarkę (w trakcie lub po konsultacji) w zakresie:
- założenie, zmiana lub zdjęcie opatrunku gipsowego
- założenie lub zmiana opatrunku
- założenie opaski elastycznej
- założenie szyny lub temblaka
- iniekcje dostawowe
- punkcje stawów (pobranie materiału do badań)
- zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego PRP
- Zabieg dekompresji kanału nadgarstka w leczeniu zespołu ciesni nadgarstka
- Zabieg uwolnienia ścięgna zginacza palca w leczeniu palca trzaskającego