Terapia NDT- Bobath

NDT-Bobath to metoda rehabilitacji, stworzona w latach 40 ubiegłego stulecia w Londynie, przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela-neurologa. Stosowana jest na całym świecie, między innymi u wcześniaków, oraz dzieci z wadami genetycznymi. Pomaga w rozwoju niemowląt, które mają kłopoty z napięciem mięśniowym i asymetrią ułożenia.
Na czym polega terapia NDT- Bobath?
Podczas spotkania, terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Każdy ruch jest zaplanowany i celowy, a w razie potrzeby stabilizowany odpowiednie do ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie, dostosowane są do potrzeb i możliwości pacjenta. Terapia Bobath odbywa się na różnych podłożach: na leżance, stole, piłce stabilizacyjnej, na macie, kolanach terapeuty czy rodzica.
Najczęstszymi wskazaniami do terapii są:
• Wcześniactwo
• uszkodzenie mózgu ( mózgowe porażenie dziecięce, udar )
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego
• asymetria ustawienia ciała
• zespół Downa
• kręcz szyi
• porażenie splotu barkowego
• zaburzenie napięcia mięśniowego ( wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe )
Efekty terapii NDT-Bobath
Sesje ze specjalistą mają na celu poprawienie dystrybucji napięcia mięśniowego oraz wypracowanie jak najlepszych schematów ruchu, przy jednoczesnym hamowaniu tych nieprawidłowych. Dziecko stymulowane jest do osiągania nowych umiejętności ruchowych i ich kontrolowania.