Echo serca

Echokardiografia jest to obrazowa metoda badania serca i naczyń krwionośnych metodą ultrasonograficzną.
Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca. Pozwala ocenić strukturę, wymiary i ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne). Informacje te uzyskuje się dzięki zastosowaniu różnych systemów echokardiograficznych.

Zakres usług

ECHOKARDIOGRAFIA DWUWYMIAROWA
Umożliwia uzyskanie obrazu narządów w dwóch płaszczyznach. Oceny obrazu dokonuje się zarówno w ruchu, jak i też po jego zatrzymaniu na monitorze w dowolnie wybranej fazie cyklu pracy serca. Po zatrzymaniu obrazu można dokonać pomiaru grubości ścian serca czy wielkości poszczególnych jam serca. Istnieje możliwość oceny takich parametrów jak kurczliwość mięśnia sercowego czy objętość krwi wyrzucanej z lewej komory podczas skurczu.

ECHOKARDIOGRAFIA DOPPLEROWSKA
Metoda oparta jest na rejestracji przepływu krwi w jamach serca i naczyniach krwionośnych. Zmiany prędkości przepływu krwi zarejestrowane są w postaci tzw. spektrum dopplerowskiego. Powstały zapis poddaje się dalszej analizie przy użyciu komputera, który stanowi integralną część echokardiografu. Uzyskane parametry umożliwiają między innymi ocenę przecieków wewnątrzsercowych we wrodzonych wadach serca, a także stopień zwężenia czy niedomykalności zastawek wewnątrzsercowych. Znacznym ułatwieniem wykonania badania jest obrazowanie w kolorach zmian prędkości przepływu krwi (tzw. echo " kolor-Doppler"), co umożliwiają aparaty najnowszej generacji. Echokardiografia dopplerowska w połączeniu z jedno- i dwuwymiarową pozwala na pełniejszą ocenę czynności serca. Używane obecnie w Centrum aparaty posiadają możliwość jednoczesnego zastosowania powyższych systemów diagnostycznych.