Program profilaktyki chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Ważną rolę w ich rozwoju odgrywa styl życia: niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres.

W ramach programu gwarantujemy poradę, badanie fizykalne oraz badania laboratoryjne:
- lipidogram: cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, cholesterol nie-HDL, trójglicerydy
- glukoza na czczo
Na badania nie potrzeba mieć skierowania od specjalisty.

Program adresowany jest do pacjentów w wieku 35 - 65 lat należących do naszego POZ, którzy nie korzystali z badań układu krążenia (CHUK) w ciągu ostatnich 5 lat (również u innego świadczeniodawcy), i u których nie została zdiagnozowana choroba układu krążenia oraz nie leczą się na cukrzycę.