Immunologia – hematologia

Hematologia zajmuje się chorobami krwi i układu krwiotwórczego, w skład których wchodzą śledziona, wątroba, szpik kostny oraz węzły chłonne.

Najczęstsze choroby rozpoznawane

- niedokrwistość
- zaburzenia krzepnięcia
- choroby nowotworowe, np. białaczki, chłoniaki

Zakres usług

W ramach poradni hematologicznej wykonujemy:
- porady i konsultacje w zakresie leczenia zaburzeń odporności i chorób krwi, takich jak: białaczki, chłoniaki
- zlecenia na dalsze badania diagnostyczne
- skierowanie do jednostek specjalistycznych