Psychiatria

Psychiatria jest dziedziną zajmującą się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych, bez lub włączając leczenie farmakologiczne.
Psychiatria bierze pod uwagę uwarunkowania :
- biologiczne
- psychologiczne
- rodzinno-genetyczne
- społeczne
- konstytucjonalne

Najczęstsze choroby rozpoznawane

- depresja
- zaburzenia nerwicowe
- traumy
- zaburzenia nastroju
- zaburzenia lękowe
- schizofrenia

Zakres usług

W ramach poradni psychiatrycznej wykonujemy:
- porady i konsultacje
- diagnostykę zaburzeń osobowości
- leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne zaburzeń zdrowia psychicznego