Badanie pola widzenia – perymetria

Zakres usług

BADANIE POLA WIDZENIA
Badanie polega na monitowaniu specjalnym przyciskiem zauważanych punktów świetlnych pojedynczo każdym okiem. Zestaw zaznaczonych elementów obrazuje obszar pola widzenia i jego wydruk jest badaniem diagnostycznym dla okulisty w celu rozpoznania lub wykluczenia: jaskry, zmian w układzie nerwowym lub chorób nerwu wzrokowego, bądź chorób siatkówki.
Badanie trwa do kilkudziesięciu minut
WSKAZANIA:
Wskazanie do wykonania badania perymetrycznego są podejrzenia jaskry, zmian w układzie nerwowym lub chorób nerwu wzrokowego lub siatkówki.
SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Nie ma specjalnych zaleceń. Badane mogą być tylko osoby dobrze współpracujące z lekarzem, potrafiące zasygnalizować zachodzące podczas badania zmiany. Warunków tych nie mogą spełnić małe dzieci, osoby z ociężałością umysłową, starsi ludzie ze złą orientacją itp.