Spirometria

Zakres usług

SPIROMETRIA
Spirometria to rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.
W czasie badania pacjent oddycha poprzez ustnik połączony specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Niekiedy wymaga to założenia specjalnego zacisku na nos. Ponieważ ważne jest prawidłowe oddychanie w czasie badania, pacjent może być poproszony o kilka swobodnych wdechów i wydechów przed badaniem. Próby spirometryczne są zwykle kilkukrotnie powtarzane w czasie badania – zwykle 3 do 5 razy, nie więcej jednak niż 8.

WSKAZANIA
Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego głównie astmy oskrzelowej i obturacyjnej choroby płuc.

SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań. Nie ma specjalnych zaleceń. Badanie wykonuje lekarz lub jest wykonywane na zlecenie lekarza przez wykwalifikowaną pielęgniarkę.