MGR BARBARA FLASIŃSKA

Zapraszamy do pracowni psycholog, psycholog transportu mgr Barbary Flasińskiej, w której oferujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie w zakresie:

* BADAŃ KIEROWCÓW: kat B, operatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi, wózków jezdniowych, badania kandydatów/kierowców wszystkich kategorii, badania kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii, badania strażaków ochotników

* BADAŃ I PORAD PSYCHOLOGICZNYCH: psychologia transportu, wydawanie orzeczeń w zakresie: pozwolenie na broń oraz specjalistycznych na potrzeby sądu, porady i konsultacje, leczenie psychologiczne metodami o różnym podejściu

* PORAD PSYCHOLOGA

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA I BADANIA KIEROWCÓW
CM INTERNUS UL. GEN. FIELDORFA NILA 10
Tel.: 818-200-300
Tel.: 512-604-524
e-mail: b.flasinska@gmail.com
www.psychologbarbaraflasinska.pl