Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
8 maja Dzień Położnych
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
życzymy wszystkim Pielęgniarkom, Położnym i Pielęgniarzom
wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, dużo zdrowia, wytrwałości i samych pogodnych dni,
by nigdy Państwo nie żałowali raz wybranej drogi zawodowej a satysfakcja i radość z niesienia pomocy człowiekowi osłodziły trudy tej ciężkiej pracy.