Możliwe utrudnienia w odbiorze wyników badań – komunikat