NA COVID-19

Szanowni Pacjenci,
informujemy, że wymazy na COVID-19, które pobierane są w kontenerze z tyłu przychodni przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 10 – NIE BĘDĄ POBIERANE W SOBOTY.