PRZECIWKO COVID-19

Szanowny Pacjencie
jeżeli już zaszczepiłeś się przeciwko COVID-19
w innej placówce a zapisałeś się na szczepienie do CM INTERNUS
to poinformuj nas o tym – pozwól zaszczepić
się innym – zgłoś to w rejestracji lub dzwoniąc
na dedykowany numer: 818-200-300 wew. 8
Zarząd i Dyrekcja CM INTERNUS