SIEDZIBY

NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szanowni Pacjenci,
informujemy, że z dniem 11 kwietnia 2022r. siedziba NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZOSTAJE PRZENIESIONA do PRZYCHODNI POZ NR 1, UL. PARTYZANTÓW 17.
Zmiana spowodowana jest pracami remontowymi w szpitalu a planowany termin ich zakończenia to 30 CZERWCA 2022R.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, tel.: 81 45 -02- 510 dla dorosłych i dzieci.