Wykrywanie przeciwciał koronawirusa SARS Cov-2 IgG/IgM

Wykrywanie przeciwciał koronawirusa SARS Cov-2 IgG/IgM – test immunochromatograficzny

Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG wykonuje się w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19. Przeciwciała IgM mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 7-10 dni (średnio w 8 dniu) od wystąpienia objawów choroby. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11 – 14 dni od wystąpienia objawów choroby.

Wykonanie badania jest szczególnie wskazane w przypadku:
* wykrywania osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
* osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR,
* osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 w celu wykluczenia kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 lub potwierdzenia istnienia odporności,
* pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa,
* badań epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji

Wynik badania serologicznego musi być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym pacjenta.

Przeciwciała IgM są przeciwciałami „wczesnej fazy” infekcji, a ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu. Wynik dodatni, tj. przeciwciała IgM obecne nie jest równoznaczny z rozpoznaniem.
Przeciwciała IgG są przeciwciałami „późnej fazy” infekcji, wskazującymi na rozwinięcie humoralnej odpowiedzi immunologicznej i świadczą o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2.

UWAGA: nie obsługujemy pacjentów z czynną infekcją i objawami zakażenia. Pacjent powinien być w trakcie pobrania w maseczce.