OPIEKA MEDYCZNA W CZASIE EPIDEMII W CENTRUM MEDYCZNYM INTERNUS

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanymi w związku z epidemią koronawirusa
oraz z Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w naszych Przychodniach wprowadziliśmy specjalne procedury związane z obsługą pacjentów, zachęcamy do zapoznania:

OPIEKA MEDYCZNA W CZASIE EPIDEMII W CENTRUM MEDYCZNYM INTERNUS