OPIEKA MEDYCZNA W CZASIE EPIDEMII W CENTRUM MEDYCZNYM INTERNUS

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanymi w związku z epidemią koronawirusa, oraz z Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w naszych Przychodniach wprowadziliśmy specjalne procedury związane z obsługą pacjentów:

Teleporady medyczne

Wizyty osobiste

Szczepienia

Stomatologia

Rehabilitacja

Medycyna pracy

Bilanse, patronaże i opieka środowiskowa

Badania laboratoryjne

Ankieta epidemiologiczna dot. koronawirusa