Dane rejestrowe

Centrum Medyczne INTERUS Sp. z o.o.
ul. Gen. Fieldorfa “Nila” 10
24-100 Puławy

REGON 430772132
NIP 7161893716
KRS 0000379140

SĄD REJONOWY W LUBLINIE, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał Zakładowy 2.610.000 PLN