Dane rejestrowe

Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o.o.
ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 10
24-100 Puławy

REGON 430772132
NIP 7161893716
KRS 0000379140

NR KONTA: PKO BP O/PUŁAWY: 92 1020 3219 0000 9502 0048 3339

SĄD REJONOWY W LUBLINIE, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał Zakładowy 2.610.000 PLN