Barbara Zarychta

Barbara Zarychta – Członek Zarządu
Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Służbą Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Wiedzę i doświadczenie zdobyła pracując jako lekarz medycyny w SP ZOZ w Puławach, a następnie we wspólnym - z Jolantą Flasińską przedsięwzięciu - Centrum Medycznym Internus.

Jolanta Flasińska

Jolanta Flasińska – Członek Zarządu
Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie.
Członek Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wiedzę i doświadczenie medyczne zdobyła pracując jako lekarz medycyny w SP ZOZ w Puławach w oddziale kardiologii.
W 1997 roku wraz z koleżanką lek. med. Barbara Zarychtą utworzyła Centrum Medyczne INTERNUS którym zarządza do chwili obecnej.

Beata Welo

Beata Welo - Dyrektor ds. Systemów Zarządzania
Absolwentka wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła podyplomowe studia menadżerskie w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa UE na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych Dietetyki i planowania żywienia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Posiada kwalifikacje trenerskie.