Echokardiografia obciążeniowa (stres echo)

Zakres usług

Echokardiografia obciążeniowa (STRES ECHO) to badanie echokardiograficzne, które łączy w sobie dwie metody diagnostyczne: elektrokardiografię wysiłkową (próby wysiłkowej EKG) i badanie echokardiograficzne (echa serca). Stres ECHO polega na wykorzystaniu różnego typu testów pobudzających kurczliwość i/lub wywołujących kontrolowane niedotlenienie mięśnia sercowego z jednoczesną echokardiograficzną oceną kurczliwości serca.
Dzięki echokardiografii obciążeniowej można uzyskać informacje np. na temat rozległości niedokrwienia mięśnia sercowego. U chorych po zawale serca można ocenić żywotność określonego obszaru mięśnia serca, a u pacjentów, u których wykonano angioplastykę, można określić, ile czasu zajmie przywrócenie funkcji skurczowej serca.
Echokardiograficzny test obciążeniowy pozwala także stwierdzić, czy u pacjenta z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby serca powinno się przeprowadzić koronarografię czy operację na otwartym sercu. Może również stanowić uzupełnienie wyników próby wysiłkowej EKG.